fbpx
GALLERIES
    • Slovenščina

    Pravilnik nagradne igre

    SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI: ŠIRIMO DOBRO
    1. SPLOŠNE DOLOČBE
    Skladno s temi pravili prireja Sanjski šopek na Facebook.com javno nagradno
    igro Širimo dobro (v nadaljevanju nagradna igra). Pravila nagradne igre definirajo
    postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v nagradni igri.
    2. ORGANIZATOR
    Organizator nagradne igre in podeljevalec nagrad je Sanjski šopek (OP ELUS, UROŠ ČEFARIN s.p., PE SANJSKI ŠOPEK).
    3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
    Nagradna igra poteka v času od 13.9.2018 do 31.12.2019.
    4. NAGRADA
    Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki bo sestavljena iz treh objav, bo
    organizator tedensko izžrebal 1 zmagovalca ter mu podelil nagrado. Nagrado
    predstavlja izdelek iz praznične ponudbe daril Sanjskega šopka. Izžrebanec bo v
    objavi seznanjen s tem, kakšno darilo bo prejel.
    5. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
    V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v
    Republiki Sloveniji. Sodelujoči v nagradni igri sodeluje tako, da preko Facebook
    strani organizatorja komentirajo objavo, ki poziva k sodelovanju v nagradni igri.
    V žrebanje za nagrade bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo na Facebooku pod
    dotično objavo:
    – zapisali komentar in vanj označili določeno osebo ter
    – všečkali dorično objavo (sliko).
    V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli
    neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe
    sodelujejo, se jih izloči. Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za
    zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v
    nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri.
    Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju
    na elektronski naslov ali preko Facenook sporočila.
    6.  OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE
    Izmed vseh sodelujočih, ki bodo sodelovali v nagradni igri, bo 3-članska komisija
    organizatorja enkrat tedensko izžrebala nagrajenca. Komisijo nagradne igre

    sestavljajo: Uroš Čefarin, Meta Sporiš in Ema Lukan. Odločitev žirije je dokončna in
    se nanjo ni mogoče pritožiti. Nagrajenci bodo obveščeni preko Facebook sporočila.
    Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu
    prevzema nagrade obveščen v roku največ 7 dni po opravljenem žrebu.
    Nagrajenec je dolžan spremljati prejeta sporočila na Facebooku. V kolikor se
    nagrajenec ne javi pet (5) dni od poslanega obvestila o prejemu nagrade, se nagrada
    podeli naslednjemu izžrebanemu v nagradni igri. Nagrajenec s tem v celoti izgubi
    pravico do nagrade.
    Šteje se, da je udeleženec s komentiranjem objave sprejel splošne pogoje
    sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil v primeru, da postane
    nagrajenec, javno objavo imena in priimka na Facebook strani in Instagram profilu
    Sanjski šopek.
    Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
    7. OSTALE DOLOČBE
    Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na
    katere ne more vplivati (višja sila) ali v drugih primerih. V takšnem primeru
    udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator ne prevzema nikakršne
    odgovornosti za:
    – (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
    – vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
    Pravila nagradne igre pričnejo veljati dne 13.12.2019. V času trajanja nagradne igre
    so pravila na vpogled na spletni strani www.sanjski-sopek.si. Organizator si
    pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na svoji spletni
    strani.
    Škofja Loka, 12.12.2019